PIC-AVR-STM

Mạch nạp Burn-e
Xem nhanh

200.000₫

Mạch nạp Burn-e

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh
Kit STM8F3P6 mini
Xem nhanh

55.000₫

Kit STM8F3P6 mini

Kit AVR Atmega8 V0
Xem nhanh

30.000₫

Kit AVR Atmega8 V0

-29%
KIT AVR STRAT V1 (Kit Arduino Pro)
Xem nhanh

240.000₫

340.000₫

KIT AVR STRAT V1 (Kit Arduino Pro)

KIT STM32 F103C8T6
Xem nhanh

190.000₫

KIT STM32 F103C8T6

-37%
Kit Pic Star
Xem nhanh

190.000₫

300.000₫

Kit Pic Star

-11%
Kit Pic Pro ( Kit Học lập trình PIC )
Xem nhanh
Kit pic mini
Xem nhanh

65.000₫

Kit pic mini