Kit Phát Triển

-8%
Kit 8051 V2
Xem nhanh

229.000₫

250.000₫

Kit 8051 V2

-6%
Kit STM32F407 Discovery
Xem nhanh

610.000₫

650.000₫

Kit STM32F407 Discovery

Mạch GSM GPRS GPS A7
Xem nhanh
Module SIM 800L
Xem nhanh

150.000₫

Module SIM 800L

-5%
Module GPRS/GSM Module SIM 900A
Xem nhanh

360.000₫

380.000₫

Module GPRS/GSM Module SIM 900A

-1%
Kit Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation
Xem nhanh
Kit STM8F3P6 mini
Xem nhanh

55.000₫

Kit STM8F3P6 mini

Kit AVR Atmega8 V0
Xem nhanh

30.000₫

Kit AVR Atmega8 V0

-29%
KIT AVR STRAT V1 (Kit Arduino Pro)
Xem nhanh

240.000₫

340.000₫

KIT AVR STRAT V1 (Kit Arduino Pro)

KIT STM32 F103C8T6
Xem nhanh

190.000₫

KIT STM32 F103C8T6

-37%
Kit Pic Star
Xem nhanh

190.000₫

300.000₫

Kit Pic Star

-11%
Kit Pic Pro ( Kit Học lập trình PIC )
Xem nhanh